Privacy statement

Wanneer je een opleiding, cursus of workshop kiest bij het WellnessInstituut willen we je een zo goed mogelijke service bieden. Daarom kom jij als cursist bij ons altijd op de eerste plaats. Het gevoel van gastvrijheid willen we je niet alleen tijdens je deelname aan één van onze cursussen laten ervaren maar bijvoorbeeld ook al vooraf bij het inschrijven en informeren van een opleiding of cursus. Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in dit privacy statement uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

 

Wie zijn wij?

WellnessInstituut (Veluwse Bron B.V.), onderdeel van International Wellness Resorts B.v.  gevestigd aan de Viskweekweg 10, 8166 KJ, is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

 

Contactgegevens:
https://www.wellnessinstituut.nl
Viskweekweg 10, 8166 KJ EMST.
0578 700 555

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer jij een boeking maakt/ je inschrijft voor een cursus, workshop of opleiding bij het WellnessInstituut, hebben wij bepaalde gegevens van jou nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatie aanvragen, de administratie omtrent bijvoorbeeld prijsvragen en het bezoeken van onze website, verwerken wij gegevens. Hierbij maken wij ook gebruik van derden die bepaalde persoonsgegevens ontvangen en namens het WellnessInstituut verwerken. Dit gebeurt bijvoorbeeld voor de verzending van mailings of het verwerken van aanmeldingen in samenwerking met branche organistaties. Hieronder staat meer uitgebreid omschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij ermee doen:

Voor- en achternaam en geslacht Voor het correct verwerken van jouw aanmelding/inschrijving.
Telefoonnummer Het kan zijn dat wij contact met jou op moeten nemen over jouw inschrijving, bijvoorbeeld omdat een cursus niet doorgaat in verband met bizarre weersomstandigheden of ziekte van de docent.
E-mailadres Na het doen van een aanmelding mailen wij altijd een bevestiging. Daarnaast is jouw emailadres bedoeld om contact op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Na of tijdens jouw cursus of opleiding kan het zijn dat wij evaluatie per email sturen om jouw mening over de cursus of opleiding te geven, zodat wij ons kunnen verbeteren. Nieuwsbrieven kan je natuurlijk ook van ons ontvangen, alleen versturen wij jou deze alleen als jij ons daar toestemming voor geeft. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven meer dan kan je je gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.
Gastenservice Je kan met ons bellen, mailen en ons via social media benaderen. Om ervoor te zorgen dat je jouw verhaal niet twee keer hoeft te doen, slaan wij gegevens op. Om onze service elke dag een beetje beter te maken, analyseren wij alle contactmomenten.
IP-adres Jouw IP-adres wordt bij het plaatsen van je aanmelding opgeslagen om misbruik  of spam te herkennen. Wij onthouden ook jouw voorkeuren en kunnen zo een passend advies geven.
Gegevens over jouw activiteiten op onze website en locatiegegevens Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Dit doen wij door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s, ergens op inzoomen of op links te klikken. Soms voert een derde partij deze checks voor ons uit.
Internetbrowser en apparaat type Wij analyseren jouw gedrag op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Betaalgegevens Wij gebruiken jouw bankrekeningnummer alleen wanneer jij geld van ons terugkrijgt.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@wellnessinstituut.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in dit privacy statement beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 


Delen van persoonsgegevens met derden

Het WellnessInstituut deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting, zoals de Belastingdienst. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Het WellnessInstituut blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien wij jouw gegevens om andere redenen dan hierboven omschreven, aan derden verstrekken dan doen wij dit alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Onze website kan koppelingen bevatten naar websites van derden. Als je deze koppelingen volgt, verlaat je onze website. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden. Het WellnessInstituut aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze derden. Jouw gebruik van deze websites is voor eigen risico. Zie voor meer informatie over hoe deze derden met jouw persoonlijke informatie omgaan hun privacy statement.

 

Nieuwsbrieven

Je kunt nieuwsbrieven van ons ontvangen. Voor de inhoud daarvan kunnen wij kijken naar jouw interesse en eerder deelgenomen cursussen en soms ook naar gegevens van andere bedrijven. Ontvang je liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen meer dan kan je jezelf steeds uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

 

(Win)acties

Indien jij hebt deelgenomen aan een actie kunnen wij contact met jou opnemen en informeren wij jou indien je gewonnen hebt. Wij gebruiken deze gegevens ook om onze acties te analyseren. Zo worden ze elke keer nóg leuker.

 

Vordering gegevens

Soms gebruiken wij gastgegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij jouw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door het WellnessInstituut heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@wellnessinstituut.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Je kunt ook via privacy@wellnessinstituut.nl contact met ons opnemen als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over dit privacy statement.
Het WellnessInstituut heeft een Functionaris Gegevensbescherming die geregistreerd is bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het WellnessInstituut wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het WellnessInstituut neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@wellnessinstituut.nl

 

Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van het WellnessInstituut, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht. Jouw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met jouw boeking en dus op basis van een overeenkomst met jou. Jouw boeking wordt geregistreerd en wij doen er verder alles aan om jouw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en registreren en analyseren van jouw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van het WellnessInstituut. Je kunt je ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geef jij ons toestemming om jouw gegevens hiervoor te gebruiken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Het WellnessInstituut gebruikt functionele, analytische en tracking cookies (en andere technieken, gezamenlijk steeds cookies genoemd) om websites te analyseren, deze gebruiksvriendelijker te maken, social media aan te kunnen bieden en jou op en buiten de website relevante aanbiedingen te kunnen tonen. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zowel het WellnessInstituut als andere partijen waarmee wij samenwerken (zoals Google) kunnen cookies plaatsen op jouw computer en andere apparaten.

 

Het WellnessInstituut onderscheidt verschillende soorten cookies:

  • Functionele cookies worden gebruikt om het gebruikersgemak te bevorderen zodat je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw een zelfde selectie hoeft te maken als je dat al eerder hebt gedaan.
  • Transactie cookies worden gebruikt als je een boeking hebt gedaan, en indien van toepassing om onze partners commissies uit te betalen.
  • Monitoring/Analytics cookies worden met name namens andere partijen geplaatst zoals Google Analytics. Hiermee kan het WellnessInstituut het (be)zoekgedrag in kaart brengen en haar dienstverlening hier op aanpassen zodat we jou als (potentiele) gast nog beter van dienst kunnen zijn.
  • Marketing of targeting cookies worden geplaatst om jouw interesses te bewaren zodat op en buiten WellnessInstituut website aanbiedingen gedaan worden die in het verlengde liggen van jouw wensen/interesses. Tevens kan het WellnessInstituut automatisch aanbiedingen niet meer laten zien als je er al gebruik van hebt gemaakt of als je ze al enkele keren hebt gezien. Zonder deze cookies bestaat de kans dat je vaker irrelevante advertenties van ons te zien krijgt. Graag merken wij op dat je ook zonder cookies advertenties van het WellnessInstituut tegen kunt komen.

 

Heb je belang bij het plaatsen van cookies

Door cookies kunnen wij surfgedrag analyseren en hierdoor aanbiedingen doen die voor jou relevant zijn. Je krijgt bijvoorbeeld niet elke keer dezelfde aanbieding te zien, die niet bij jouw wensen aansluit. We zijn continue bezig onze online service te verbeteren dankzij gegevens die we ontlenen aan trends en gedrag op onze website. Gebruik je social media, zoals een Facebook of Twitter profiel, dan zorgen cookies ervoor dat je eenvoudig jouw interesses kunt delen zonder elke keer in te moeten loggen.

Het WellnessInstituut streeft naar een zo plezierig mogelijke ervaring. Zowel in het resort als op de website. Cookies helpen deze ervaring op de website te verwezenlijken.

 

Wijzigingen

Per 23 mei 2018 vervangt dit privacy statement ons voorgaande privacy statement. Dit privacy statement wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe statement te publiceren op www.wellnessinstituut.nl, waarna het direct in werking treedt