N.G.S. Sportmassage

De opleiding N.G.S. Sportmassage leidt je op tot volwaardig en gediplomeerd masseur met tevens (praktische) kennis van blessure preventie en sportverzorging. Als Sportmasseur kun je vervolgens werken bij een sportclub, in samenwerking met een fysiotherapeut of zelfstandig in je eigen praktijk.

Bewegen is belangrijk. Ons lichaam is gebouwd om te bewegen. In ons drukbezette leven is het echter soms lastig om nog tijd vrij te maken voor sport. Indien we toch gaan sporten, doen we dit vaak overhaast en belasten we ons lichaam teveel. De kans op spierpijn en blessures is hierbij groot. Ook nemen we in ons drukke leven te weinig rust en ontspanning. Daarnaast is ook in de topsport de kans op overbelasting en blessures groot.

Als sportmasseur heb je de taak om je cliënt voorlichting te geven over een goede leefstijl en sportprogramma’s. Je masseert voor ontspanning of je geeft in sommige gevallen een stimulerende massage. Ook ben je ervoor om eventuele ondersteuning te geven bij het sporten door gewrichten en/of spieren te tapen en/of te bandageren.

Uitvoeren van sportmassages

De sportmasseur onderzoekt, voert functietesten uit, neemt waar en stelt een behandelplan samen. In het behandelplan wordt het massageplan verwerkt en kan er eventueel een tape-plan worden gemaakt. Je leert contra-indicaties herkennen, zodat je weet wanneer je niet mag masseren. En indien nodig verwijs je iemand door naar een (sport)arts, manueel- of fysiotherapeut.

Je leert adviezen te geven hoe men op de juiste manier een bepaalde sport kan uitoefenen. Als sportmasseur kun je samenwerken met een fysiotherapeut of sportarts. Indien er een blessure aanwezig is, verwijs je door naar de fysiotherapeut. Je bent aanwezig indien er ter preventie op het sportveld verzorging moet worden toegepast, getaped of gemasseerd moet worden. Ook kun je de spieren ‘onderhouden’ door regelmatig sportmassages te geven. Je maakt kennis met de verschillende massagetechnieken voor de rug, nek, armen en benen.

Overbelasting herkennen, preventief handelen

Naast het uitvoeren van massages en functietesten en het kunnen tapen en bandageren, word je tijdens de opleiding ook onderwezen in Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) en Reanimatie met AED.

Als sportmasseur is het belangrijk om op het sportveld snel in te kunnen springen bij het ontstaan van eventuele blessures. Als sportmasseur dien je na het verlenen van de eerste hulp, de cliënt door te sturen naar een arts of fysiotherapeut. Een sportmasseur behandelt enkel gezonde mensen zonder blessures of ziektes. Een massage geven, bandageren of tapen is er ter preventie of ondersteuning. Daarnaast leer je tijdens de opleiding een reanimatie toe te passen met AED. Deze reanimatie les vindt plaats op een vastgestelde dag. Je dient deze dag aanwezig te zijn om het diploma te kunnen halen.

Theoretische vakken

Naast praktische vaardigheden, wordt tijdens de opleiding sportmassage ook theoretische kennis van anatomie en fysiologie gedoceerd. Begrippen worden geleerd in de Latijnse taal. Dit kan als moeilijk worden ervaren, maar de kennis staat centraal voor het begrijpen van alle mechanismen in het menselijk lichaam die de lichaamsbalans in stand houden. Bovendien is het belangrijk medische termen te kennen om goed te kunnen communiceren met collega’s. Naast de vakken anatomie en fyiologie, krijg je de bijvakken kwaliteitszorg en massagetheorie. Hierin worden klachtprocedures, hygiëne, wet-en regelgeving en de theorie achter de massage besproken. Tijdens de opleiding wordt hier aandacht aan besteed maar het is belangrijk dat je thuis ook veel zal moeten studeren.

Portfolio

Gedurende de opleiding maak je een portfolio. In dit portfolio zullen drie gemaakte cliëntendossiers zitten; je theorie-examens, een E.H.B.S.O checklist die voldoende is afgerond, een reanimatiediploma en een klein stageverslag.

Reanimatie met AED wordt op een vaste lesdag aangeboden. Je dient op deze dag aanwezig te zijn om het reanimatiediploma te halen. Het examen E.H.B.S.O. wordt tijdens de lessen stap voor stap afgenomen. Jouw stage betreft een snuffelstage van 4 uur. Wij zullen je hier tijdens de opleiding of de informatiedag alles over vertellen.

Kerntaken van de sportmasseur (N.G.S.)
– onderzoeken van het bewegingsapparaat met functie testen
– opstellen van een behandelplan
– masseren van de cliënt
– tapen en/of bandageren van de cliënt
– EHBSO toepassen indien dit noodzakelijk is (op het sportveld)
– voorlichting en advies geven aan cliënten of groepen
– registreren en gegevens vastleggen van cliënten.

Om alle taken van een sportmasseur goed uit te kunnen voeren, is het noodzakelijk dat je theoretische kennis van het menselijke lichaam bezit.  Dit betekent dat je naast de lessen ook thuis zult moeten studeren.  Praktisch oefenen met tapen, bandageren en functietesten zal ook de nodige tijd in beslag nemen. Je wordt opgeleid tot zelfstandig sportmasseur, die in staat is zelfstandig functietesten en massages uit te voeren. Bovendien kan de sportmasseur overbelasting herkennen en blessures voorkomen, door gebruik te maken van tapen of bandageren.

Na het behalen van het diploma kun je een eigen praktijk starten of aan de slag op het sportveld / sportclub. Ook kun je aan het werk in spa’s en wellnessresorts. Bovendien worden er vaak N.G.S. sportmasseurs ingezet op grote evenementen zoals marathons en de Nijmeegse Vierdaagse.

Vooropleiding/toelatingseisen
Om de opleiding te volgen is een gerichte vooropleiding niet nodig. Alles wat je moet weten is in het lesmateriaal opgenomen. De studie vergt echter veel motivatie en je zal thuis veel zelfstandig moeten studeren. Ook zul je thuis veel praktisch moeten oefenen om de diverse vaardigheden eigen te maken. Over het algemeen is er geen vrijstelling van vakken mogelijk, indien je hier vragen over hebt, kun je het beste contact opnemen met het N.G.S. via info@ngsmassage.nl.

Startdata eerstvolgende Sportmassage opleidingen:

– Thermen Holiday:
dagopleiding vrijdag 7 februari 2020

– Veluwse Bron:
avondopleiding woensdag 5 februari 2020

Inschrijven
Wil je je inschrijven voor de opleiding N.G.S. sportmassage? Vul dan het inschrijfformulier in.

Ben je nog niet zeker van jouw keuze? Dan is het bezoeken van een informatiedag een aanrader. Je kunt je hier inschrijven voor de informatiedag.