klachtenprocedure

Indien je een klacht hebt met betrekking tot het WellnessInsituut, zijn onderstaande punten van toepassing.

  • Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend t.a.v. opleidingscoördinator mevrouw J.G. Woutersen; Postbus 70, 8160 AB Epe of via info@wellnessinstituut.nl.
  • Na het insturen van je klacht, krijg je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
  • Binnen 3 weken na ontvangst van de klacht krijgt de klager een antwoord vanuit het WellnessInstituut.
  • Ingezonden klachten worden vertrouwelijk behandeld, geregistreerd en bewaard gedurende een periode van 2 jaar.
  • Opleiding: Indien klager en beklaagde geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht, wordt een onafhankelijk instituut, (Nederlands Genootschap voor Sport- en Wellnessmassage) ingeschakeld. Het N.G.S. zal hierin een bindend oordeel geven.

De klachtenprocedure is geëindigd wanneer:

  • Het WellnessInstituut met overeenstemming van de klager de klacht heeft behandeld.
  • De klager schriftelijk te kennen heeft gegeven af te zien van verdere klachtbehandeling middels het intrekken van de klacht.
  • De klager en beklaagde uiteindelijk geen overeenstemming hebben bereikt over de afhandeling van de klacht.