Theorie- en praktijkexamen


Voordat je je gediplomeerd Sportzorgmasseur mag noemen, dien je voldaan te hebben aan de eindtermen, welke getoetst worden tijdens het theorie- en praktijkexamen.

De opleiding Sportzorgmasseur bereidt je voor op het N.G.S.-examen van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Dit is een officieel door de overheid erkende instantie in Nederland, gelieerd aan het NOC*NSF. Het examen bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. Het theorie examen bestaat uit multiple-choice en open vragen. De examens vinden plaats op de leslocatie tijdens de theorielessen en is onderdeel van een goed portfolio waarvoor je voldoendes moet scoren. Het praktijkexamen bestaat o.a. uit het afnemen van anamnese, inspectie en palpatie. Het functieonderzoek met metingen van de bewegingsuitslagen, hanteren van huidplooi en goniometer en het beoordelen van spieren op tonus, lengte en kracht. Daarnaast staan het opstellen en beargumenteren van een behandelplan centraal. Er wordt getoetst op compleetheid van het portfolio, anamnese, inspectie, functieonderzoek, opstellen van een behandelplan, tapen, bandageren, rektechnieken, krachttraining en het verlenen van nazorg. Het praktijkexamen vindt in Bilthoven plaats tijdens de landelijke N.G.S. praktijkexamens. Na het behalen van jouw diploma kun je worden opgenomen in het kwaliteitsregister van sportgezondheidszorg, door je in te schrijven bij het S.C.A.S. (Stichting Certificering Actoren in de Sportgezondheidszorg: www.scascertificering.com). Je mag je dan sportzorgmasseur noemen en staat dan geregistreerd in de zorgketen. Ook daaraan zitten weer bijscholingen verbonden.

Bezoek de website van het N.G.S. voor meer informatie over het examen.