Theorie- en praktijkexamen


Voordat je je gediplomeerd Sportmasseur mag noemen, dien je voldaan te hebben aan de eindtermen, welke getoetst worden tijdens het theorie- en praktijkexamen.

De opleiding Sportmasseur bereidt je voor op het N.G.S.-examen van het Nederlands Genootschap voor Sportmassage. Dit is een officieel door de overheid erkende instantie in Nederland, gelieerd aan het NOC*NSF. Het examen wordt landelijk afgenomen en bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen in een van de locaties van het CITO. Indien je alle theorie examens hebt behaald ( 4 vakken, te weten anatomie, fysiologie, kwaliteitszorg en massagetheorie) kun je op voor het praktijkexamen wat bestaat uit een assessment. Het assessment zal plaatsvinden in Bilthoven, op een zaterdag. Tijdens dit assessment voer je een anamnese gesprek, stel je een behandelplan samen, laat je functietesten, tape- en/of bandagetechnieken zien met bijbehorende massagevaardigheden, welke betrekking hebben op het behandelplan.

Indien je geen landelijk examen wenst te doen, kun je er ook voor kiezen om examen binnen de opleidingsorganisatie van het WellnessInstituut te doenDit diploma wordt verzorgd door het WellnessInstituut zelf en je doet examen op onze eigen locatie. Na het behalen van dit diploma ontvang je geen licentie bij het N.G.S. en word je daar ook niet geregistreerd. Voor beide diploma’s gelden dezelfde exameneisen. Je dient zowel een theorie- als een praktijkexamen af te leggen. Indien je vragen hebt over de verschillen tussen deze twee diploma’s, leggen wij dat graag uit tijdens een informatiemiddag op één van onze locaties. Wij adviseren altijd om examen te doen bij het N.G.S.  Je behaalt dan een landelijk erkend diploma en je kunt je aansluiten bij de branche organisatie.

Bezoek de website van het N.G.S. voor meer informatie over het examen.