Inhoudelijke informatie


Theoretische vakken
Naast praktische vaardigheden, wordt tijdens de opleiding sportmasseur ook theoretische kennis van anatomie en fysiologie gedoceerd. Begrippen worden geleerd in de Latijnse taal. Dit kan als moeilijk worden ervaren, maar de kennis staat centraal voor het begrijpen van alle mechanismen in het menselijk lichaam die de lichaamsbalans in stand houden. Bovendien is het belangrijk medische termen te kennen om goed te kunnen communiceren met collega’s. Naast de vakken anatomie en fyiologie, krijg je de bijvakken kwaliteitszorg en massagetheorie. Hierin worden klachtprocedures, hygiëne, wet-en regelgeving en de theorie achter de massage besproken. Tijdens de opleiding wordt hier aandacht aan besteed maar het is belangrijk dat je thuis ook veel zal moeten studeren.

Portfolio
Gedurende de opleiding maak je een portfolio. In dit portfolio komen vier cliëntendossiers: je theorie-examens, een E.H.B.S.O checklist die voldoende is afgerond, een reanimatiediploma en een klein stageverslag. Reanimatie met AED wordt op een vaste lesdag aangeboden. Je dient op deze dag aanwezig te zijn om het reanimatiediploma te halen. Het examen E.H.B.S.O. wordt tijdens de lessen stap voor stap afgenomen. Jouw stage betreft een snuffelstage van 4 uur. Wij zullen je hier tijdens de opleiding of de informatiedag alles over vertellen.

Kerntaken van de sportmasseur:
– Onderzoeken van het bewegingsapparaat met functie testen.
– Opstellen van een behandelplan.
– Masseren van de cliënt.
– Tapen en/of bandageren van de cliënt.
– E.H.B.S.O toepassen indien dit noodzakelijk is (op het sportveld).
– Voorlichting en advies geven aan cliënt.
– Registreren en gegevens vastleggen van cliënt.

Aan het einde van de opleiding kun je je N.G.S. diploma behalen. Het N.G.S. diploma wordt behaald via een landelijk examen bij het N.G.S.. Je bent dan geregistreerd N.G.S. sportmasseur en je ontvangt een licentie. Indien je geen landelijk examen wenst te doen kun je er ook voor kiezen om examen binnen de opleidingsorganisatie van het WellnessInstituut te doen. Dit diploma wordt verzorgd door het WellnessInstituut zelf en je doet examen op onze eigen locatie. Na het behalen van dit diploma krijg je geen licentie bij het N.G.S. en je wordt daar ook niet geregistreerd. Voor beide diploma’s gelden dezelfde exameneisen. Je dient zowel een theorie- als een praktijkexamen af te leggen. Mocht je vragen hebben over de verschillen tussen deze twee diploma’s dan leggen wij dat graag uit tijdens een informatiemiddag op één van onze locaties.

Wij adviseren altijd om examen te doen bij het N.G.S. Je behaalt dan een landelijk erkend diploma en je kunt je aansluiten bij de branche organisatie. Het examen wordt landelijk afgenomen en bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Het theorie-examen wordt digitaal afgenomen in een van de locaties van het CITO. Indien je alle theorie examens hebt behaald ( 4 vakken, te weten anatomie, fysiologie, kwaliteitszorg en massagetheorie) kun je op voor het praktijkexamen wat bestaat uit een assessment. Het assessment zal plaatsvinden in Bilthoven, op een zaterdag. Tijdens dit assessment voer je een anamnese gesprek, stel je een behandelplan samen, laat je functietesten, tape- en/of bandagetechnieken zien met bijbehorende massagevaardigheden, welke betrekking hebben op het behandelplan.

UITVOEREN VAN SPORTMASSAGES

De sportmasseur onderzoekt, voert functietesten uit, neemt waar en stelt een behandelplan samen. In het behandelplan wordt het massageplan verwerkt en kan er eventueel een tape-plan worden gemaakt. Je leert contra-indicaties herkennen, zodat je weet wanneer je niet mag masseren. En indien nodig verwijs je iemand door naar een (sport)arts, manueel- of fysiotherapeut.

Je leert adviezen te geven hoe men op de juiste manier een bepaalde sport kan uitoefenen. Als sportmasseur kun je samenwerken met een fysiotherapeut of sportarts. Indien er een blessure aanwezig is, verwijs je door naar de fysiotherapeut. Je bent aanwezig indien er ter preventie op het sportveld verzorging moet worden toegepast, getaped of gemasseerd moet worden. Ook kun je de spieren ‘onderhouden’ door regelmatig sportmassages te geven. Je maakt kennis met de verschillende massagetechnieken voor de rug, nek, armen en benen.

OVERBELASTING HERKENNEN,PREVENTIEF HANDELEN

Naast het uitvoeren van massages en functietesten en het kunnen tapen en bandageren, word je tijdens de opleiding ook onderwezen in Eerste Hulp Bij Sport Ongelukken (EHBSO) en Reanimatie met AED. Als sportmasseur is het belangrijk om op het sportveld snel in te kunnen springen bij het ontstaan van eventuele blessures.

Als sportmasseur dien je na het verlenen van de eerste hulp, de cliënt door te sturen naar een arts of fysiotherapeut. Een sportmasseur behandelt enkel gezonde mensen zonder blessures of ziektes. Een massage geven, bandageren of tapen is er ter preventie of ondersteuning. Daarnaast leer je tijdens de opleiding een reanimatie toe te passen met AED. Deze reanimatie les vindt plaats op een vastgestelde dag. Je dient deze dag aanwezig te zijn om het diploma te kunnen halen.

Onze ervaren en goed onderlegde docenten vertalen de stof op boeiende wijze naar de praktijk van alledag. Het WellnessInstituut is in het bezit van sfeervolle opleidingsruimtes met alle benodigde producten en materialen. Na het behalen van het diploma kun je een eigen praktijk starten of aan de slag op het sportveld/sportclub. Ook kun je aan het werk in spa’s en wellnessresorts. Bovendien worden er vaak N.G.S. sportmasseurs ingezet op grote evenementen zoals marathons en de Nijmeegse Vierdaagse.